İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Başvurular 26 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

Evet. Yapılabilir.

Yapabilir.

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

Yapılacaktır.

Olmayacak.

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.